شیوه نامه جدید ارتقاء پایه ان

درخواست حذف این مطلب
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شیوه نامه جدید برای ارتقا پایه ین عضو سازمان نظام ی ساختمان کشور را به مدیران کل راه و شهرسازی استانها، ابلاغ کرد. وی در کانال تلگرامی خود، یادداشتی با هدف تبیین انگیزه ها، رویکردها و مهمترین تغییرات را منتشر کرد.
مشاهده متن کامل شیوه نامه جدید ارتقاء پایه ان
آزمون نظام ی برق


حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شیوه نامه جدید برای ارتقا پایه ین عضو سازمان نظام ی ساختمان کشور را به مدیران کل راه و شهرسازی استانها، ابلاغ کرد. وی در کانال تلگرامی خود، یادداشتی با هدف تبیین انگیزه ها، رویکردها و مهمترین تغییرات را منتشر کرد.
مشاهده متن کامل شیوه نامه جدید ارتقاء پایه ان
آزمون نظام ی برق